Dekkend Aanbod

Klik hier voor de factsheet met een overzicht van VSO en PrO scholen in de regio Utrecht.
Kijk naar onderstaande om een impressie te krijgen van het VSO aanbod in regio Utrecht.

Onderwijs- en ondersteuningsaanbod Sterk VO in schema PDF
Het onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in Sterk VO is in beeld gebracht in een schema. Hierin staan de ontwikkelingen die Sterk VO in gang heeft gezet om de passendheid van het aanbod voor alle leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte verder te vergroten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de basisplusprofielen en de Integratieklassen (i-klassen) bij OPDC Utrecht.

Voorzieningen en leerlingenstromen (V)SO RMC - regio Utrecht PDF
In 2012 - 2013 heeft onderzoeksbureau Oberon in opdracht van de gemeente Utrecht, het SWV PO i.o. Utrecht en Sterk VO een onderzoek uitgevoerd naar speciale voorzieningen en leerlingstromen in de RMC-regio Utrecht. Met dit onderzoek is het bestaande aanbod in kaart gebracht. Het onderzoek biedt een basis voor de verdere uitwerking van een dekkend, passend, toegankelijk en kwalitatief goed aanbod in deze regio.