Passend onderwijs

We gaan uit van sterke scholen die leerlingen ondersteunen in hun schoolloopbaan, extra steun dichtbij de school als de leerling of de school die nodig heeft en intensievere of speciale ondersteuning die kan worden ingezet als dat moet. In het ondersteuningsplan van Sterk VO kunt u meer lezen over deze visie en de uitwerking daarvan. Als u een paar 'echte' viltjes wilt ontvangen, mail dan naar: secretariaat@sterkvo.nl.

Ondersteuningsplan 2018-2022
Visieviltje PDF

De scholen en besturen in Sterk VO hebben samen een standaard voor de basisondersteuning afgesproken. Die beschrijft het gewenste niveau van ondersteuning dat alle scholen tenminste (gaan) bieden. Standaard voor de basisondersteuning VO-VSO dec 2012.pdf

Iedere school heeft ook een schoolondersteuningsplan- en profiel gemaakt, dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Voor dit plan is een format gemaakt dat alle scholen gebruiken.
Model voor het schoolondersteuningsplan 2017-2018
Format voor de basisondersteuning en het ondersteuningsprofiel VO-VSO Utrecht en Stichtse Vecht 2015-2016 

Als de ondersteuningsbehoefte van een leerling of van een docent de basis overstijgt, dat kan de school gebruikmaken van een kernteam. Dit team bestaat uit een leerplichtambtenaar, een jeugdverpleegkundige, een gezinswerker van het stedelijk VO team jeugd en gezin en een begeleider passend onderwijs van het SWV. Zij kunnen de school helpen in de ondersteuning van leerlingen en docenten en in het versterken van de basis op school. De begeleiders passend onderwijs van het samenwerkingsverband vormen samen het Team passend onderwijs PDF