Sterk op school

Op 1 januari 2016 zijn het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) onderdeel van passend onderwijs. De samenwerkingsverbanden zijn dan verantwoordelijk voor alle vormen van ondersteuning die leerlingen in de klas nodig kunnen hebben.

Sterk VO heeft ervoor gekozen om met ingang van schooljaar 2016 – 2017 niet meer te indiceren voor lwoo en toe te werken naar een vorm van schoolbekostiging. Alle beroepsgerichte VMBO scholen in Sterk VO* hebben een licentie voor leerwegondersteuning. In de school- en ondersteuningsplannen is beschreven dat alle scholen zich inzetten om eventuele leerachterstanden weg te werken, ondersteuning op maat te bieden en leerlingen te laten uitstromen naar vervolgonderwijs of werk. Klik hier voor meer informatie over de Utrechtse VMBO scholen.

Het recht op praktijkonderwijs blijft. Scholen voor praktijkonderwijs zijn verplicht bij toelating de landelijk geldende wettelijke criteria toe te passen. Het Loket passend onderwijs geeft op basis van een leerlingdossier/OPP een toelaatbaarheidsverklaring af voor de praktijkschool.

*Trajectumcollege, Globe college, X11, Via Nova college, Wellantcollege, Broecklandcollege en de Internationale Schakel Klassen

Achtergrondinformatie
Klik hier voor de animatie "Sterk op school"

Klik hier voor meer achtergrondinformatie bij de veranderingen lwoo en pro.

POVO contactpersonen
Klik hier voor meer informatie over lwoo en pro voor POVO contactpersonen.

Schoolteams
Klik hier voor een powerpoint die gebruikt kan worden door de schoolteams.

Veranderingen in schema
Klik hier voor een schematisch overzicht van de veranderingen lwoo en pro.
Klik hier voor een schema van de uitstroommogelijkheden pro.