Sterk VO als pionier

Sterk VO was een van de drie pioniers die al op 1 augustus 2013 zijn gestart met passend onderwijs. Dit is een jaar eerder dan de landelijke invoering. Deze 'versnellingsaanpak' betekende ook een versnelde voorbereiding op de nieuwe wettelijke taken van het samenwerkingsverband. In werkgroepen met scholen is veel voorbereidend werk gedaan. Op www.passendonderwijs.nl is meer te lezen over de pioniersperiode.