Instrumenten

Om de ondersteuningsbehoefte van een leerling systematisch in kaart te brengen, kan gebruik gemaakt worden van de PoLiscoop. De PoLiscoop is een Kijk- en Handelingswijzer, een digitaal screenings- en begeleidingsinstrument om leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften binnen het hele onderwijsveld planmatig te kunnen begeleiden.

Preventiepiramide
Deze preventiepiramide wordt op het OPDC gebruikt. Het is een hulpmiddel om binnen scholen de zwaarte van de interventies te inventariseren.