Ondersteuningsroute

Ondersteuningsroute (dec 2012) PDF
Een stappenplan voor het bieden van extra ondersteuning aan een leerling in het reguliere onderwijs.

Handreiking voor effectief overleg van school en kernpartners  (juni 2013) PDF
Dit document is bedoeld als handreiking voor effectief overleg van de kernpartners (begeleider passend onderwijs, jeugdverpleegkundige, schoolmaatschappelijk werker, leerplichtambtenaar) en de school. De handreiking hoort bij stap 4 van de ondersteuningsroute.