Ondersteuningsplanraad (OPR)

Elk samenwerkingsverband heeft verplicht een Ondersteuningsplanraad (OPR). Dit is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. De OPR heeft de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

Sterk VO heeft sinds begin 2013 een OPR. De leden, zowel docenten als ouders van de aangesloten scholen, komen een paar keer per jaar bij elkaar om de voortgang van het Ondersteuningsplan te bespreken, mee te denken over belangrijke thema's in passend onderwijs en mee te bewaken of de doelen die het samenwerkingsverband heeft gesteld, ook worden gehaald.

De vergaderdata van de OPR voor schooljaar 2017 – 2018 zijn:

  • 10 oktober 2017 19.00 - 20.30 uur | Wittevrouwenkade 4
  • 17 januari 2018 19.00 - 20.30 uur | Wittevrouwenkade 4
  • 17 april 2018 19.00 - 20.30 uur | Wittevrouwenkade 4
Verslagen van de bijeenkomsten

Verslag april 2017 - verslag volgt
Verslag januari 2017 OPR
Verslag oktober 2016 OPR
Verslag april 2016 OPR
Verslag januari 2016 OPR
Verslag oktober 2015 OPR
Verslag april 2015 OPR
Verslag februari 2015 OPR

Eerdere verslagen kunt u opvragen via secretariaat@sterkvo.nl

Meer documenten
Statuut OPR
Samenstelling OPR
Reglement OPR
Huishoudelijk reglement OPR
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013

Lees ook de veelgestelde vragen over de OPR.

Contactgegevens:
Bertine Mink, voorzitter van de OPR (e-mail adres volgt)
Harriët Smit, ambtelijk secretaris (h.smit@sterkvo.nl)