Nieuws

Nieuwsbrief mei 2018

31-05-2018 - Home

In de nieuwsbrief van mei komen de volgende onderwerpen aan bod:

Ministers Arie Slob en Hugo de Jonge bezoeken scholen Utrecht

18-04-2018 - Home

Testen & toetsen

Als een leerling vast dreigt te lopen in het leren, onder andere als gevolg van onderpresteren, dyslexie of dyscalculie, is het mogelijk deze leerling voor screening en onderzoek aan te melden bij Sterk VO. Lees verder...

Het Loket Passend Onderwijs (Loket PaO) ondersteunt scholen en kernpartners bij het vinden van een oplossing voor leerlingen die binnen het reguliere onderwijs hun loopbaan niet succesvol kunnen doorlopen. De ondersteuning die de school van de leerling heeft geboden heeft dan niet het gewenste effect gehad.

Het Loket PaO heeft drie hoofdtaken: adviseren, toekennen en evalueren van arrangementen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Lees verder

Procedures

Er zijn verschillende procedures vastgesteld voor het Loket Passend Onderwijs. U kunt ze hier vinden.

Agenda

Voor alle bijeenkomsten en overleggen willen we u door verwijzen naar de algemene agenda van het SWV Sterk VO.

Contact

Basisdocumenten