Instrumenten

PoLiscoop

Om de ondersteuningsbehoefte van een leerling systematisch in kaart te brengen, kan gebruik gemaakt worden van de PoLiscoop. De PoLiscoop is een Kijk- en Handelingswijzer, een digitaal screenings- en begeleidingsinstrument om leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften binnen het hele onderwijsveld planmatig te kunnen begeleiden.