Toelaatbaarheidsverklaring

Als een leerling een intensief arrangement nodig heeft (plaatsing op een VSO), dan is hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De V(S)O school vraagt deze TLV aan bij het Loket Passend Onderwijs. Vanaf 1 januari 2016 is ook voor het praktijkonderwijs een TLV nodig. Deze wordt door de praktijkschool aangevraagd bij het Loket passend onderwijs.

Wat betekent passend onderwijs voor leerlingen die op 1 augustus 2014 in het (voortgezet) speciaal onderwijs zitten of willen starten? Wie vraagt een TLV aan en wie geeft de TLV af? In dit overzicht wordt aan de hand van concrete situaties beschreven hoe dat in de praktijk werkt.

Procedures bij concrete situaties rond TLV