Activeringsarrangement

Als bij leerlingen in de bovenbouw van HAVO/VWO/Gymnasium de motivatie voor het schoolwerk terug loopt, zie je dat niet alleen terug in de leerprestaties, maar ook de moeite die zij hebben met de concentratie en de schoolplanning. Omdat zij al tot in de bovenbouw zijn gevorderd is er vaak geen reden meer om te twijfelen aan de cognitieve capaciteiten. In samenwerking met De Studiekring biedt Sterk VO de scholen voor HAVO/VWO/Gymnasium de mogelijkheid om leerlingen aan te melden voor een activeringsarrangement. Via dit traject kan de leerling weer geactiveerd worden tot een goede studiehouding en het optrekken van de leerresultaten.

Activeringstraject 2017-2018
Lees in dit document meer over het activeringstraject voor het schooljaar 2017-2018.

Evaluatie versterking motivatie bovenbouwleerlingen 2014
Lees hier meer over de evaluatie van de pilot versterking motivatie bij bovenbouwleerlingen die in 2014 heeft plaatsgevonden.