Testen & toetsen

Als een school handelingsverlegen is, dan kan zij gebruik maken van het aanbod testen en toetsen van Sterk VO. Vanuit Sterk VO wordt binnen bepaalde afspraken een test- en toetstraject gefaciliteerd, onder de voorwaarde dat het verzoek hiertoe in het OPP van de leerling voldoende is onderbouwd. Uitgangspunt is dat 'dreigend vastlopen' veroorzaakt wordt door cognitieve of didactische problemen. 

Tijdspad testen en toetsen 
In deze toelichting staat beschreven welke route doorlopen wordt bij de aanvraag voor aanvullend onderzoek. 

Toestemmingsformulier ouders testen & toetsen

Is er een vermoeden van dyslexie of dyscalculie, kijk dan op deze pagina.