Nieuws

Schoolgids

Klik hier voor de schoolgids van OPDC Utrecht 2017 - 2018.

WEBSITE OPDC Utrecht

Kijk voor de volledige informatie op de website van het OPDC Utrecht.

Het OPDC Utrecht brengt veel deskundigheid samen in een bijzondere voorziening. Het ministerie van OCW heeft ons de status van een orthopedagogisch en didactisch centrum (OPDC) gegeven. Daarom zullen we de Utrechtse School voortaan OPDC Utrecht noemen.

Onze opdracht is om leerlingen binnen twee jaar weer terug te schakelen naar het reguliere onderwijs. De leerlingen blijven ingeschreven bij de school van herkomst (de ‘moederschool’). Het OPDC Utrecht is dus een tijdelijke opvangvoorziening. Lees verder

Aanmelden

Alleen leerlingen met een advies OPDC Utrecht van het Loket Passend Onderwijs worden toegelaten.

Contact