Aanmelden

Alleen leerlingen met een advies OPDC Utrecht van het Loket Passend Onderwijs worden toegelaten tot het OPDC Utrecht. Het Loket Passend Onderwijs toetst of de leerling voldoet aan de plaatsingscriteria. De aanmelder (meestal de school van herkomst) ontvangt dan een schriftelijk advies en een aanmeldingsformulier voor het OPDC Utrecht.

De aanmelder is verantwoordelijk voor een zorgvuldige communicatie met ouders over het advies. Ouders melden hun kind vervolgens aan bij het OPDC Utrecht met het aanmeldformulier. Als het formulier en het onderwijskundig rapport (schooldossier) van de leerling door de leerlingenadministratie van het OPDC Utrecht is ontvangen, wordt een kennismakingsgesprek gepland.