Procedures

Crisisplaatsing op OPDC Utrecht

01-03-2016 - OPDC Utrecht

Crisisplaatsing op OPDC Utrecht

Werkwijze crisisplaatsing OPDC Utrecht (maart 2016)
Dit document geeft een definitie van een crisisplaatsing en een beschrijving van het proces voorafgaand en tijdens deze plaatsing.