Bestuur

Het bestuur van het samenwerkingverband Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht bestaat uit:

Leon de Wit (voorzitter)                 NUOVO Scholengroep
Marc Mittelmeijer                          Willibrord Stichting Utrecht en Stichting PCOU
Peter van Dijk                               NUOVO Scholengroep
Rob van Oevelen                           Stichting VO De Vechtstreek
Hans Jansen                                  Stichting Wellant
Gerard Toonen                               Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs
Jan Reitsma                                   Stichting De Kleine Prins
Thea Meijer                                   SPO Utrecht
Marnix Wiersma                             Stichting Fritz Redlschool
Kees de Bruin                                Stichting Beukenrode Onderwijs
Misha van Denderen                      Scholen voor Peroonlijk Onderwijs

Klik hier voor een overzicht

Hieronder vindt u meer informatie over de bestuurlijke inrichting van Sterk VO:

Statuten PDF
Managementstatuut PDF
Toezichtkader Sterk VO PDF
Aansluitingsovereenkomst PDF
OOGO

Toezichtkader Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt na de inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs toezicht op de uitvoering van deze wet. De Inspectie heeft hiervoor het toezichtkader samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs ontwikkeld. Het toezicht op de samenwerkingsverbanden is integraal. Het omvat kwaliteitstoezicht, nalevingstoezicht en financieel toezicht. 

Lees verder: Staatscourant (Integraal toezicht op de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).