Kwaliteitszorgcyclus

Sterk VO heeft in 2014 een kwaliteitzorgcyclus opgesteld om in het kader van passend onderwijs zicht te krijgen op activiteiten, effecten en bijsturingsmogelijkheden op leerlingniveau, schoolniveau en SWV-niveau.

Kwaliteitszorgcyclus Sterk VO (nov 2014).pdf