VSO Regio Utrecht

In het landelijk dialoog over passend onderwijs wordt gesproken over de "invlechting van het V(S)O" wanneer het gaat over de nauwere samenwerking tussen VO en VSO-scholen. Deze handreiking (juni 2016) biedt scholen en samenwerkingsverbanden een overzicht van de huidige wettelijke mogelijkheden om tot verdergaande samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs te komen.  

Binnen Sterk VO werken scholen, kernpartners en de gemeente Utrecht en Stichtse Vecht samen aan onderwijs en ondersteuning op maat. De visie op passend onderwijs en zorg voor jeugd is samengevat: een sterke basis, steun waar nodig, speciaal als het moet. Ook de samenwerkingwerkingsverbanden in de regio Utrecht werken met hun scholen aan passend onderwijs. Gezamenlijk hebben wij een wettelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een passend en dekkend aanbod waarbij de doorlopende schoolloopbaan van leerlingen centraal staat. De vier samenwerkingsverbanden van de regio Utrecht hebben daarvoor afspraken gemaakt over de in-, uit- en doorstroom van leerlingen van en naar het VSO, deze zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

SWV VO Utrecht en Stichtse Vecht
SWV VO Regio Utrecht West
SWV VO Zuidoost Utrecht
SWV VO Zuid-Utrecht

Aanbod VSO regio Utrecht
Klik hier voor een overzicht van VSO en PrO scholen in de regio Utrecht.
Kijk naar onderstaande prezi om een impressie te krijgen van het VSO aanbod in regio Utrecht.

Sfeerverslagen mini-conferenties
De vier samenwerkingsverbanden uit de regio Utrecht organiseren twee keer per jaar een mini-conferentie om de regionale samenwerking tussen VSO, PrO en regulier VO verder te versterken. De doorlopende schoolloopbaan van leerlingen staat hierbij centraal, de samenwerking is gericht op afspraken om de overstapmomenten die nodig zijn zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bekijk hieronder de sfeerverslagen van de laatste mini-conferenties.

23 jun 2015 | Kromme Rijn College te Utrecht
26 jan 2016 | Kalsbeek College te Woerden
28 jun 2016 | Anna van Rijn College te Nieuwegein
6 dec 2016  | Beukenrode Onderwijs te Doorn
30 mei 2017 | Kalsbeek College te Woerden

Proeftuin onderwijszorgarrangementen
Met de gemeente Utrecht, het samenwerkingsverband Utrecht PO en de mytyl- en ZML-scholen in Utrecht is een pilot gestart om te onderzoeken of de onderwijszorgarrangementen op deze scholen op een efficiëntere manier georganiseerd kan worden. Doel is om de regeldruk voor scholen op dit gebied te verminderen en een werkwijze te ontwikkelen die ook voor andere VSO-scholen en voor de samenwerkingsverbanden en gemeenten in de regio efficiënt is. Lees hier meer over de eerste bevindingen.