Bijeenkomsten binnenkort

Bijeenkomsten afgerond

POVO Startdag 2017-2018

05-07-2017 - POVO

Informatiebijeenkomst LPO/POVO

19-05-2017 - POVO

Training aanmelden bij het VO

08-02-2017 - POVO

OT Training

26-10-2016 - POVO

POVO Themabijeenkomst 17 april

17-06-2015 - POVO

POVO Themabijeenkomst 8 april

08-04-2015 - POVO

Training OT zorgaanmelding

11-06-2014 - POVO

Themabijeenkomst 9 april

09-04-2014 - POVO

Toelatingsbijeenkomst

27-03-2014 - POVO

Proeftafels

05-11-2013 - POVO

Programma POVO Themabijeenkomst 

14 juni 2017 | 15.00 - 17.00 uur
@ Pr. Dr. Kohnstammschool | Marislaan 1 te Utrecht

Advisering
Op 14 juni is de laatste POVO themabijeenkomst van dit schooljaar gepland. Deze keer is de Universiteit Utrecht (UU) te gast. In het kader van de Utrechtse Onderwijsagenda is de UU door de Utrechtse schoolbesturen gevraagd aandacht te besteden aan de schoolloopbaan PO-VO. De UU voert een onderzoek uit naar de advisering en plaatsing van leerlingen voor en de de invoering van het bindend schooladvies. De UU wil graag met POVO professionals in gesprek over het schooladvies en het vervolg van de schoolloopbaan van leerlingen. Tijdens deze bijeenkomst willen zij graag aandacht besteden aan de overwegingen die onderdeel uitmaken van het schooladvies (gedurende de gehele PO-schoolloopbaan). Ook wordt er stilgestaan bij hoe het plaatsingsadvies wordt vastgesteld. En wat zijn de ervaringen rondom de heroverwegingen én bijgestelde adviezen?

We hopen dat velen van jullie hierbij aanwezig zijn, je bent van harte uitgenodigd!

Klik hier om je aan te melden