Crisisplaatsing OPDC Utrecht

Werkwijze crisisplaatsingen OPDC Utrecht (maart 2013) PDF
Dit document geeft een definitie van een crisisplaatsing en een beschrijving van het proces voorafgaand en tijdens deze plaatsing.