Klachtenprocedure

Wat te doen bij klachten over het samenwerkingsverband of over POVO?
Een klacht betekent dat er iets is misgegaan in de communicatie of de dienstverlening door het samenwerkingsverband. Voor een goede dienstverlening is het niet alleen voor u, maar ook voor ons van belang om uw klachten in behandeling te nemen. Sommige klachten kunnen snel worden opgelost. Als u contact met ons opneemt en daarbij aangeeft dat u een klacht heeft, dan zorgen wij ervoor dat uw klacht wordt behandeld en zo snel mogelijk opgelost. Is deze oplossing niet mogelijk, of bent u niet tevreden over het resultaat, dan volgt een nader onderzoek.

In deze klachtenprocedure kunt u verder lezen hoe Sterk VO met klachten omgaat. U kunt een klacht indienen door dit klachtenformulier in te vullen en te sturen naar klachtencommissie@sterkvo.nl.

Bent u het niet eens met een besluit van het loket passend onderwijs?
Het loket passend onderwijs van Sterk VO geeft besluiten af voor de toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs. Dit besluit heet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en is een beschikking in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. De mogelijkheid tot bezwaar en beroep tegen deze beschikking staat open.

Een bezwaar tegen een besluit van Sterk VO over de toelaatbaarheid tot het VSO dient binnen zes weken na het besluit te worden ingediend bij de bezwaarcommissie bezwaarcommissie@sterkvo.nl. U hoeft hiervoor dus geen klachtenformulier in te sturen. In het reglement van de bezwaarcommissie kunt u verder lezen hoe Sterk VO met deze bezwaren omgaat.