Overstap VO-VO

De schoolleiders en besturen hebben voor een goede overstap binnen het VO een aantal afspraken gemaakt. Het (over)stapplan wordt gehanteerd wanneer leerlingen overstappen tussen scholen binnen het SWV Sterk VO.

Afspraken overstap VO-VO 2018

Samenvatting afspraken VO-VO overstap en mijlpalen: mijlpalenoverzicht

Machtigingsformulier

Lees hier meer over het bovenschoolse aanbod van testen en toetsen.