Privacyreglement

Het Privacyreglement Passend Onderwijs Utrecht geeft regels voor het vastleggen en uitwisselen van persoonsgegevens van leerlingen in het kader van passend onderwijs.

Privacyreglement Passend Onderwijs - 2016
Dit reglement geeft antwoord op de vraag hoe de school, leerplicht, jeugdgezondheidszorg en het stedelijk VO team jeugd en gezin gegevens van leerlingen vastleggen en uitwisselen in verband met de externe ondersteuning die zij samen aan leerlingen bieden.

Handreiking Privacyreglement Passend Onderwijs - 2016
De handreiking is geschreven ter verduidelijking van wat er juridisch in het reglement is vastgelegd.

Toestemming vragen Passend Onderwijs - 2016
Verschillende toestemmingsverklaringen die kunnen worden gebruikt in het kader van Passend Onderwijs.