Onderwijs Transparant

De webapplicatie van Onderwijs Transparant ondersteunt bovenschoolse processen in het onderwijs. Het digitale platform bestaat uit verschillende modules die overstapprocessen en zorgprocessen faciliteren.
Let op! Per 1 januari worden leerlinggegevens uitgewisseld via OSO in plaats van DOD. Het kan voorkomen dat er in de instructies en handleidingen voor OT nog wordt verwezen naar DOD, er wordt momenteel gewerkt aan het actualiseren van deze documenten.

Export DOD uit POVO.pdf
Deze korte instructie kan helpen bij het exporteren van DOD-bestanden in OT vanuit de POVO-module.

Leerlingen aanmelden VO-VO
Deze korte instructie kan helpen bij het aanmelden van leerlingen in OT van de ene VO-school naar de andere.

Aanvragen bekijken en beoordelen VO-VO
Deze korte instructie kan helpen bij het toelaten van leerlingen in OT van de ene VO-school naar de andere.

Arrangemenstaanvraag in de 1loketrol
Dit stappenplan kan helpen bij het aanvragen van een consult en/of een arrangement in OT bij de begeleider passend onderwijs en/of het Loket Passend Onderwijs.

Arrangemenstaanvraag in de 1loketrol Generieke model
Dit stappenplan kan helpen bij het aanvragen van een arrangement in OT 1loket generieke model.

Contact met onze OT-helpdesk kan via:

088 011 74 40 optie 1
othelpdesk@sterkvo.nl