Bijeenkomsten

Er vinden verschillende bijeenkomsten plaats waarbij de begeleiders passend onderwijs aanwezig zijn. Vier keer per jaar organiseren we een themabijeenkomst met de zorgcoördinatoren, de orthopedagogen en de begeleiders passend onderwijs. De data van de bijeenkomsten zijn te vinden in de agenda.