Lunch met kernpartners

In de Week van passend onderwijs 'Mijn school past bij mij!' kwamen de teams van leerplicht, jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werk en het team passend onderwijs bij elkaar voor een werklunch. 

Versterken in basisvaardigheden
De kernpartners werken al bijna twee jaar samen in een kernteam op elke school voor voortgezet onderwijs (VO) in Utrecht en Stichtse Vecht. Zij hebben elk hun eigen wettelijke verantwoordelijkheid en deskundigheid en werken daarbinnen zoveel mogelijk generalistisch. Kern van de ondersteuningsstructuur in het VO is de school versterken in de basisvaardigheden van goed onderwijs en ondersteuning op maat bij de schoolloopbaan van leerlingen. De kernpartners zijn aan de school verbonden, vaak aanwezig en werken met de school planmatig aan verbeteringen. Door de kernpartneraanpak is per school ook een beter beeld van de risico’s en sterke punten in de ondersteuning en kunnen de kernpartners de school ook gerichter ondersteunen op het versterken van het schoolsysteem.

Verbinding zorg voor jeugd
De scholen en de kernpartners hebben in korte tijd enorm veel werk verzet! Daardoor staat de nieuwe werkwijze al stevig. Tijdens de lunch zijn alle kernpartners aan de slag gegaan met de vraag: Wat kunnen kernpartners doen om elkaars kennis en ervaring nog beter in te zetten voor scholen en leerlingen? Wat verwachten we van de school, de ouders en van elkaar? Lukt het ons om te werken volgens één plan en hoe meten we de tevredenheid met deze werkwijze? En hoe maken we nog beter verbinding met zorg voor jeugd?

Opbrengst
Er is veel gedeeld en opgeschreven. De opbrengst wordt besproken in de teams. Dat helpt om de gezamenlijke aanpak van scholen en kernpartners te versterken. En het is nuttig voor de aanscherping van de ondersteuningsplannen tijdens de werkconferentie op 5 juni as. Natuurlijk allemaal met het doel om de leerling te laten ervaren: Mijn school past bij mij!