Netwerk zorgcoördinatoren en orthopedagogen

Op 15 oktober 2015 vond de eerste netwerkbijeenkomst van dit schooljaar plaats. In de plenaire start hebben Helen Heemskerk en Harriët Smit wat verteld over de aanvragen van arrangementen bij het Loket Passend Onderwijs, de pilot havo/vwo en het aanbod voor testen en toetsen met het bijbehorende stappenplan. Helen is ook ingegaan op de ontwikkelingen rond LWOO en Praktijkonderwijs.

Daarna was het woord aan Esther Schepers en Mariët Janse van het stedelijk VO team jeugd en gezin. Mariët heeft verteld dat zij in deze maanden een rondje langs alle scholen maakt om ervaringen met de samenwerking met het stedelijk VO team op te halen. Zij hebben ook een toelichting gegeven op de samenwerking met SAVE en zijn kort ingegaan op de route voor PPI.

Na de pauze vertelde drs. Dineke Verkaik uitgebreid over executieve functies. Mocht u de powerpoint nog eens na willen lezen, dan kunt u deze hieronder raadplegen:

Ten slotte heeft de CED-groep verzocht om de factsheet ‘langdurig zieke leerling, wat doet u?’ onder de aandacht te brengen van de zorgcoördinatoren.

Graag tot de volgende gezamenlijke bijeenkomst voor zorgcoördinatoren en LOB’ers op donderdag 21 januari van 14:00 – 17:00 uur.