Week van passend onderwijs

Van 24 t/m 28 maart 2014 organiseert het ministerie van OCW de Week van passend onderwijs. Deze week is bedoeld om elkaar te informeren en te inspireren, om ervaringen te delen en inhoudelijk met elkaar in gesprek te gaan. Het is tegelijk ook een podium om te laten zien welke mooie dingen er in het land gebeuren. Ook in Utrecht en Stichtse Vecht besteden we in deze week extra aandacht aan wat er allemaal al gebeurt op het gebied van passend onderwijs. Onder de slogan: 'Mijn school past bij mij!' organiseren we een aantal activiteiten, hieronder vindt u een overzicht.

Maandag 24 maart

Aftrap Week van passend onderwijs: 'Mijn school past bij mij!'
Het Globe College, STIP VSO, het Wellantcollege, OPDC Utrecht en het Trajectum College gaan aan de slag met het maken van een verrassing voor alle docenten van de VO-scholen in Utrecht en Stichtse Vecht. We willen hen op deze manier bedanken voor hun bijdrage aan passend onderwijs. In de loop van de Week van passend onderwijs zal dit bezorgd worden op de scholen.

Bezoek van staatssecretaris Dekker aan het SWV Sterk VO en OPDC Utrecht
SWV Sterk VO en OPDC Utrecht organiseren dit schooljaar een aantal keer een Open Huis waarbij we een programma op maat aanbieden aan belangstellenden. In de ochtend brengt de staatssecretaris een bezoek aan het Open Huis en gaat hij in gesprek met ouders, leerlingen en docenten. Het gesprek geeft een beeld van wat er allemaal gebeurt op het gebied van passend onderwijs, wat goed gaat en wat de verbeterpunten zijn.

Woensdag 26 maart

Thema-avond POVO passend onderwijs
Op woensdagavond organiseert POVO een informatieavond voor ouders van leerlingen (en betrokkenen) die de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs gaan maken. Hoe verloopt dit proces en wat betekent dit voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte? De avond vindt plaats van 20.00 - 21.30 uur op de Wittevrouwenkade 4 te Utrecht.

Donderdag 27 maart

Kernpartneroverleg
Voor de kernpartners van de scholen (Jeugdgezondheidszorg, Schoolmaatschappelijk Werk, Team passend onderwijs en Leerplicht) wordt een inspiratielunch georganiseerd. We hebben in korte tijd de omslag gemaakt naar steun voor scholen dichtbij en onder handbereik: de kernpartners zijn veel aanwezig op de scholen en vormen een team dat direct ondersteunt. Niet wachten op overleggen van zorgteams, maar sneller en eerder afstemmen en handelen. Tijdens deze inspiratielunch bespreken we wat we kunnen doen om elkaars werkwijze beter te benutten en de scholen nog beter te ondersteunen.

Sterk VO Academy
Op donderdagavond organiseren we voor de eerste keer 'STERK VO Academy': een laagdrempelige informatieve bijeenkomst voor alle medewerkers van de scholen van ons Samenwerkingsverband. Het thema voor deze avond is 'Mijn werk past bij mij!' en gaat over motivatie, talenten en uitdaging in het onderwijs. De Academy is van 19.00 - 21.00 uur en vindt plaats op de Wittevrouwenkade 4 te Utrecht. 

Andere activiteiten

18 maart: Facebook Spreekuur

Op 18 maart om 16:00 uur organiseert het Ministerie van OCW op Facebook een interactieve sessie over de ‘uitdagingen van passend onderwijs’. Mensen kunnen vragen stellen over het passend onderwijs en er worden berichten geplaatst waar men op kan reageren. Iedereen is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen!

21 maart: Dag van de Leerplicht

Op 21 maart wordt de tiende Dag van de Leerplicht gevierd. Leerplichtambtenaren brengen die dag een bezoek aan verschillende scholen om aandacht te besteden aan o.a. spijbelen.

24 maart: Informatieavond passend onderwijs

Op maandagavond 24 maart organiseert Cum Cura een informatieavond voor ouders/scholen en zorgverleners in gemeente de Bilt en omstreken. Zie hier de folder.

27 maart: 10 jaar Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt vo/mbo Regio Utrecht
Het Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt vo/mbo Regio Utrecht viert zijn tweede lustrum. Tien jaar intensieve samenwerking tussen leraren, schoolleiders, opleiders en bestuurders is iets om trots op te zijn en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Donderdag 27 maart 2014 blikken we terug op behaalde resultaten en zetten we lijnen uit voor de komende jaren. Het motto van dit symposium is geheel in lijn met de manier van werken in projecten als Utrechtse Kansen en Aantrekkelijker Scholen: laat u inspireren en inspireer collega’s. Gezamenlijk gaan we aan de slag met bouwstenen voor een strategische agenda voor de komende jaren. De bijeenkomst wordt georganiseerd van 13.30 tot 17.30 uur in de St. Michaels kapel – Domtoren te Utrecht. Voor meer informatie: www.utrechtsekansen.nl/10-jaar 

24 t/m 28 maart: Vier bijeenkomsten Steunpunt Medezeggenschap passend onderwijs

In de week van passend onderwijs van 24 tot en met 28 maart organiseert het Steunpunt vier bijeenkomsten 'passend onderwijs, het gesprek op school' voor ouders, leerlingen (VO), leerkrachten, ander onderwijspersoneel en medezeggenschapsraadsleden. De inleiders nemen u mee in de hoofdlijnen van passend onderwijs en wat dit voor scholen betekent. Bekijk de website voor meer informatie.