Werkconferentie: Jouw school in 2015 -2016

Het einde van het schooljaar komt al voorzichtig in zicht, een moment van evaluatie en voorbereiding op het aankomende jaar. Op 2 juni, van 14.00 tot 17.00, willen wij graag de scholen en kernpartners uitnodigen om samen te werken aan de actualisatie van hun ondersteuningsplan en -profiel. Tijdens deze middag staat vooral het leren van elkaar centraal. We werken samen aan een passende plek voor iedere leerling met ondersteuning waar dat nodig is. Wat heeft goed gewerkt dit jaar? Wat kan er nog worden versterkt? Waar kunnen we als scholen en SWV nog meer samen optrekken?

Voorbereiding

Wij vragen elke school om ter voorbereiding op 2 juni het huidige ondersteuningsplan alvast te evalueren met de begeleiders passend onderwijs en de kernpartners. Daarnaast willen wij alle scholen vragen om een eigen laptop mee te nemen.

Programma

De conferentie begint met een passend openingswoord door een van onze schoolleiders. Tijdens de conferentie is er voor schoolleiders en besturen een afwisselend programma van korte rondes over onder andere bekostiging, dekkend aanbod en aanvullende activiteiten. Het definitieve programma volgt in de derde week van mei.

Deelname & aanmelding

Wij hopen dat iedereen aanwezig kan zijn! In verband met de organisatie en catering vragen wij u om uiterlijk 28 mei door te geven hoeveel collega’s bij de conferentie aanwezig zijn. U kunt dat doen door zich via deze link aan te melden. Voor vragen kunt u een e-mail te sturen naar Noelia Bartelink n.bartelink@sterkvo.nl.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor zorgcoördinatoren, teamleiders, verzuimbegeleiders, loopbaanbegeleiders, begeleiders passend onderwijs, schoolleiders, directeuren, schoolbesturen en de kernpartners van de school.

Praktisch

Datum        2 juni 2015
Tijd            14.00 – 17.00 uur
Locatie       Stip VSO - Europalaan 89 te Utrecht
Deelname  Graag aanmelden via deze link