Werkmiddag kernpartners 23 januari

Op dinsdag 23 januari 2018 vindt van 14.00 tot 17.00 uur de kernpartner werkmiddag plaats. Hiervoor worden alle kernpartners van de JGZ, Sterk VO, Buurtteam VO & SO, Leerplicht en de zorgcoördinatoren en orthopedagogen van de scholen uitgenodigd.
Tijdens deze middag staat de volgende vraag én uitnodiging centraal: hoe verloopt onze samenwerking? Krijgen we samen de thuiszitters weer op school? Wat werkt, waar moeten we mee stoppen en wat willen we versterken? En hoe doen we dat?

De kernpartners van Stichtse Vecht zijn ook van harte welkom op deze middag, voor de kernpartners van Stichtse Vecht vindt er ook een aparte bijeenkomst plaats op 17 april.

Klik hier om je uiterlijk 12 januari aan te melden.

Praktische informatie
Datum: 23 januari 2018
Tijd: 14.00 - 17.00 uur
Locatie: LE:EN | Heuveloord 140 te Utrecht