Organisatie

Vanaf 1 augustus 2012 heeft Sterk VO een Team passend onderwijs. De begeleiders passend onderwijs in dit team werken nauw samen met de kernpartners jeugdgezondheidszorg, stedelijk VO team jeugd en gezin en leerplicht. Het Team passend onderwijs bestaat uit een aantal begeleiders passend onderwijs, een psycholoog en een teamleider.

De begeleider passend onderwijs heeft twee hoofdopdrachten:

  • de school helpen om de ondersteuningsstructuur te versterken
  • leerlingen ondersteunen bij het doorlopen van hun schoolloopbaan

Scholenverdeling Team passend onderwijs
Elke V(S)O-school van Sterk VO heeft een vaste begeleider passend onderwijs, deze is per school een aantal uren per week beschikbaar. Daarnaast hebben alle V(S)O-scholen van Sterk VO ook een vaste contactpersoon bij de andere kernpartners. U vindt hier een overzicht van alle contactpersonen per kernpartners en per school.