Kernpartners

De begeleiders Passend Onderwijs werken nauw samen met de drie andere kernpartners:

Leerplicht:

Stedelijk VO team jeugd en gezin:

Jeugdgezondheidszorg (JGZ):

Zie hier een overzicht van de contactpersonen per school.