Werkzaamheden begeleiders PaO

Sterk VO wil de kansen van kinderen vergroten door met scholen en besturen de kwaliteit van de Utrechtse scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs verder te versterken. De begeleiders Passend Onderwijs van Sterk VO hebben een belangrijke rol in het realiseren van deze doelstelling. Zij zorgen er met de scholen voor dat Passend Onderwijs uitvoering krijgt door actief, adequaat en met een analytische blik met en voor de scholen te werken. Zij zijn de verbinding tussen de scholen en Sterk VO.

De kernactiviteiten van de begeleider Passend Onderwijs zijn de volgende:

  • Het versterken van de basis op scholen door middel van het cyclisch en planmatig werken aan het schoolondersteunings- en schoolontwikkelingsplan dat een school samen met andere kernpartners heeft opgesteld
  • Het versterken van de handelingsbekwaamheid van schoolteam en het stroomlijnen van de ondersteuningsroute binnen een school
  • Scholen adviseren over de wijze van begeleiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte
  • Bijdragen aan doorlopende schoolloopbanen van leerlingen met continuïteit in ondersteuning
  • Een bijdrage leveren aan informatie over of verbetering van de interne werkprocessen van schoolloopbanen
  • Signaleren van en adviseren over ontwikkelingen aan het samenwerkingsverband.