Zieke leerlingen & medische zorg

Alle leerlingen hebben recht op onderwijs, ook als zij ziek zijn. Niet elke zieke leerling ondervindt hierdoor belemmeringen op school, maar als dat wel het geval is, is het van belang dat dit tijdig wordt herkend. De school waar de leerling is ingeschreven is ervoor verantwoordelijk dat het onderwijs voor de zieke leerling goed georganiseerd wordt. Door middel van onderstaande stappenplannen willen wij scholen en kernpartners een document in handen geven waarin beschreven staat welke stappen er gezet kunnen en soms moeten worden als een leerling ziek is.

Stappenplan A Leerling wordt ziek - juli 2016 

Stappenplan B Leerling is ziek -juli 2016 

Medische zorg

Met de invoering van passend onderwijs kan het voorkomen dat scholen te maken krijgen met leerlingen met een fysieke beperking. Daarnaast kan het ook bij reguliere leerlingen voorkomen dat zij medische zorg nodig hebben. Om scholen hiermee te helpen heeft het Steunpunt Passend Onderwijs VO een handreiking medisch handelen en medicijnverstrekking in het VO opgesteld. Naast deze handreiking is er tevens een protocol van Steunpunt Passend Onderwijs. Ten slotte hebben leerlingen een medisch paspoort nodig, wanneer gebruik gemaakt wordt van medicatie.