PPI

PPI staat voor Psychosociale Pedagogische Interventies. PPI (onderdeel van welzijnsorganisatie U Centraal) biedt psychosociale en pedagogische interventies aan voor jongeren van 12 tot 18 jaar die door een complex aan problemen dreigen uit te vallen. Het gaat om leerlingen in het VO waarbij de relatie tussen schoolleerproblemen en psychosociale problemen in sterke mate aanwezig is en waarbij de individuele/gezins-hulp en ondersteuning niet volstaat. De jongeren komen twee keer per week op een vaste locatie samen voor PPI.

Aansluitend bij de kernpartneraanpak zijn afspraken gemaakt over de verwijzing PPI.
Afspraken verwijzing naar PPI - okt 2016