Verwijsindex

In Utrecht gebruiken we de Verwijsindex. Dit is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jongeren tot 23 jaar waarover zij zich zorgen maken. Ook de onderwijsbesturen zijn aangesloten bij de Verwijsindex; professionals uit de scholen, met name de zorgcoördinatoren en de teamleiders, kunnen ook een leerling in de Verwijsindex registreren. Voor welke situaties dat geldt, wordt omschreven in het organisatieprofiel (juli 2014 PDF). De Verwijsindex zorgt ervoor dat leerkrachten, hulpverleners en instanties elkaar snel kunnen vinden en dat jongeren die hulp nodig hebben tijdig worden opgemerkt.

Als een professional zich zorgen maakt over een kind of jongere, geven ze een signaal af in de Verwijsindex. Voor de betrokkenen is in één oogopslag te zien welke instanties en andere hulpverleners nog meer betrokken zijn en een signaal hebben afgegeven in de verwijsindex. Gezamenlijk bespreken ze hoe ze de best passende hulp kunnen bieden aan de jongere en eventueel het gezin. Zo zorgen we ervoor dat instanties niet langs elkaar heen werken en er geen informatie verloren gaat. In de verwijsindex staat geen inhoudelijke informatie, alleen de namen en contactgegevens van betrokken professionals worden geregistreerd. Als een professional een registratie in de verwijsindex doet, wordt dit met de ouders en/of de jongere besproken.

Femke Scholten (projectleider Verwijsindex gemeente Utrecht) vertelt: 

Er zijn in Utrecht ongeveer 170 instanties en 1900 professionals aangesloten op de Verwijsindex en maandelijks worden zo’n 200 Utrechtse kinderen geregistreerd. De grote kracht van de Verwijsindex is dat het een landelijk werkend systeem is. Dit is vooral belangrijk voor kinderen die naar Utrecht verhuizen of kinderen die bij ons uit beeld verdwijnen en waar zorgen om zijn.

Mijn ervaring is dat veel van de matches in de Verwijsindex geen verassingen opleveren. Dat is ook logisch, want er wordt gelukkig al goed samengewerkt. Toch zijn er regelmatig gevallen waarin het gebruik van de Verwijsindex duidelijk meerwaarde oplevert. Zo ontstond er laatst een mooie match tussen een sociaal verpleegkundige van Volksgezondheid (voorheen GG&GD) en een school. Het ging om een vrouw met twee schoolgaande kinderen die in een zeer ernstig vervuilde woning leefden. Er waren op school veel zorgen om de kinderen, maar niemand wist wat er thuis speelde. Zonder de Verwijsindex hadden deze partijen elkaar nooit gevonden en was er voor de kinderen veel minder snel passend hulp geregeld. Als mensen vragen hebben of een account willen aanvragen, kunnen ze contact opnemen via e-mail: verwijsindex@utrecht.nl.

Zie voor meer informatie ook: