De Overstap

Sinds eind 2012 wordt binnen het project 'De Overstap" gewerkt aan het verbeteren van Aanmelding in Beeld, de Warme Overdracht, het Digitaal Doorstroom Dossier en de onderliggende applicatie Intergrip.

Projectorganisatie De Overstap
De Overstap is één van de projecten die VO en MBO gezamenlijk hebben ontwikkeld en aangevraagd voor de nieuwe planperiode VSV. Voor de uitvoering van het project is een projectorganisatie ontworpen.

Jaarverslag De Overstap RMC regio Utrecht
In het jaarverslag De Overstap RMC regio Utrecht evalueren we het overstapjaar. Wat hebben we gedaan en hoe hebben we het gedaan afgelopen jaar? We kijken hierbij naar de statistieken (de projectindicatoren en de eindresultaten voor de verschillende onderdelen van de Overstap) en naar de verschillende activiteiten die er in het kader van de Overstap hebben plaatsgevonden.
Jaarverslag De Overstap 2014
Jaarverslag De Overstap 2015
Jaarverslag De Overstap 2016
Jaarverslag de Overstap 2017 (let op: open het bestand in Adobe)

Vergaderstructuur De Overstap
Binnen de RMC regio Utrecht wordt aan verschillende VSV thema’s gewerkt waarvan De Overstap er een is. Dit document geeft een verduidelijking van de overlegstructuur van het project.

Richtlijnen Warme Overdracht
Deze richtlijnen verschaffen zowel het VO als het MBO informatie en handvatten over hoe om te gaan met de Warme Overdracht van overstappende leerlingen.

Formulier Ondersteuningsbehoefte bij Warme Overdracht
Gebruik dit formulier bij de Warme Overdracht voor het doorgeven van de ondersteuningsbehoefte van leerlingen die de overstap maken van het VO naar het MBO. Om u een beeld te geven hoe dit formulier gebruikt dient te worden, vindt u hier een ingevuld voorbeeld.