Onderzoek

Hier vindt u een aantal onderzoeken die informatie geven over de overstap van het Voortgezet Onderwijs (VO) naar het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). Deze kunnen behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van loopbaanbeleid om overstappende leerlingen te begeleiden naar een passende onderwijsplek en daarmee voortijdig schooluitval tegen te gaan.
Meer informatie en interessante websites zijn hier te vinden.

Basiscijfers Jeugd – Stages en leerbanen
UWV en Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
Deze website verschaft informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in
de regio Midden-Utrecht.
Om de erkende leerbedrijven bij de voorbereiding te helpen, heeft SBB een tool ontwikkeld. Deze vindt u hier.

Onderzoek ouderbetrokkenheid LOB
Aanpak Jeugdwerkloosheid, maart 2018
Dit onderzoek heeft betrekking op een pilot ouderbetrokkenheid bij LOB dat heeft plaatsgevonden in het kader van de Aanpak Jeugdwerkloosheid. Twaalf VMBO-scholen hebben hieraan meegewerkt en een samenhangend pakket van instrumenten ontwikkeld om de kwantiteit en kwaliteit van loopbaangerichte gesprekken tussen leerlingen, ouders en school te bevorderen.

Vastpakken en niet meer loslaten
Peter van der Zwaal, CORDYS Onderwijstrajecten, maart 2015
Een onderzoek naar problemen bij de overstap van VMBO naar MBO in het schooljaar 2013-2014.

Regiomonitor Utrecht Voortijdig schoolverlaten
Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt, juni 2017
De ontwikkeling van voortijdig schoolverlaten en de aanpak in het bestrijden van voortijdig schoolverlaten wordt gevolgd, zodat het inzicht geeft in de inspanningen en de resultaten.

Schoolverlaters van het voortgezet onderwijs
Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt, juni 2015
Een verkenning in welke mate leerlingen, direct afkomstig uit het VO, in het MBO wisselen van opleiding of voortijdig schoolverlater worden.