Onderzoek

Hier vindt u een aantal onderzoeken die informatie geven over de overstap van het Voortgezet Onderwijs (VO) naar het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). Deze kunnen behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van loopbaanbeleid om overstappende leerlingen te begeleiden naar een passende onderwijsplek en daarmee voortijdig schooluitval tegen te gaan.
Meer informatie en interessante websites zijn hier te vinden.

Basiscijfers Jeugd – Midden Utrecht
UWV en Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), mei 2015
Dit rapport verschaft informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in
de regio Midden-Utrecht.
Nieuwe basiscijfers en oude publicaties kunt u vinden op SBB.
Om de erkende leerbedrijven bij de voorbereiding te helpen, heeft SBB een tool ontwikkeld. Deze vindt u hier.

Vastpakken en niet meer loslaten
Peter van der Zwaal, CORDYS Onderwijstrajecten, maart 2015
Een onderzoek naar problemen bij de overstap van VMBO naar MBO in het schooljaar 2013-2014.

Schoolverlaters van het voortgezet onderwijs
Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt, juni 2015
Een verkenning in welke mate leerlingen, direct afkomstig uit het VO, in het MBO wisselen van opleiding of voortijdig schoolverlater worden.