Bijeenkomsten binnenkort

Bedrijvenbezoek 18 januari

18-01-2018 - VO-MBO

Bijeenkomsten afgerond

Tweede Overstaptafel

15-06-2017 - VO-MBO

Eerste Overstaptafel

18-04-2017 - VO-MBO

Netwerk LOB

30-03-2017 - VO-MBO

LOB netwerkbijeenkomst 15 maart

15-03-2017 - VO-MBO

Netwerk LOB

17-11-2016 - VO-MBO

Eerste Overstaptafel

Op dinsdag 18 april staat de eerste Overstaptafel van dit jaar gepland op het Cals College (IJsselstein). Tijdens deze Overstaptafel worden de leerlingen zonder aanmelding voor een vervolgopleiding besproken.

VO, MBO en leerplicht gaan samen in gesprek om mogelijk passende vervolgtrajecten voor de ingeroosterde leerlingen te verkennen. De Overstapcoaches van Young Ambition sluiten ook aan, zodat leerlingen, indien nodig, direct overgedragen kunnen worden. Per traject worden resultaatafspraken gemaakt en een regisseur benoemd ter controle van de voortgang. In de daarop volgende dagen zal de regisseur toezien op het nakomen van de afspraken, zodat de overstap bevordert wordt.

Werkwijze
Alle leerlingen met de status ‘niet (meer) in behandeling’ worden sowieso ingeroosterd om op de Overstaptafel te bespreken. Je kunt via het toegestuurde format ook leerlingen (die niet de status ‘niet (meer) in behandeling’ hebben) aanleveren. Lever deze leerlingen uiterlijk dinsdag 11 april vóór 12 uur aan bij de contactpersoon van jouw samenwerkingsverband.

Het rooster wordt woensdag 12 april rond 13.00 uur verstuurd. In het rooster staat het tijdstip waarop je verwacht wordt en de leerlingen die besproken worden.