Bijeenkomsten binnenkort

Bijeenkomsten afgerond

Eindpresentatie LOB-plannen

21-06-2018 - VO-MBO

Netwerk LOB

15-03-2018 - VO-MBO

Meet & Match

08-02-2018 - VO-MBO

Bedrijvenbezoek 1 februari

01-02-2018 - VO-MBO

Eerste overstaptafel risicoleerlingen

Ook in overstapjaar 2018 worden er weer Overstaptafels georganiseerd. De Eerste Overstaptafel wordt gehouden op 8 maart en is gericht op VO leerlingen die nog niet zijn aangemeld voor een vervolgopleiding. Deze groep loopt een risico vanwege de wet op het toelatingsrecht.

Tijdens de bijeenkomst gaan VO, MBO en leerplicht samen in gesprek om mogelijk passende vervolgtrajecten voor deze leerlingen te verkennen. Per traject worden resultaatafspraken gemaakt en een regisseur benoemd ter controle van de voortgang.

Verzoek aan alle V(S)O decanen: houd deze middag in uw agenda vrij!