Bijeenkomsten binnenkort

Bijeenkomsten afgerond

Eindpresentatie LOB-plannen

21-06-2018 - VO-MBO

Netwerk LOB

15-03-2018 - VO-MBO

Meet & Match

08-02-2018 - VO-MBO

Bedrijvenbezoek 1 februari

01-02-2018 - VO-MBO

Eindpresentatie LOB-plannen

Tijdens deze bijeenkomst presenteren VO-scholen de activiteiten die zij het afgelopen schooljaar hebben ingezet in het kader van hun LOB beleid.