Bijeenkomsten binnenkort

Bedrijvenbezoek 18 januari

18-01-2018 - VO-MBO

Bijeenkomsten afgerond

Tweede Overstaptafel

15-06-2017 - VO-MBO

Eerste Overstaptafel

18-04-2017 - VO-MBO

Netwerk LOB

30-03-2017 - VO-MBO

LOB netwerkbijeenkomst 15 maart

15-03-2017 - VO-MBO

Netwerk LOB

17-11-2016 - VO-MBO

LOB bedrijvenbezoek gemeente Utrecht

Op donderdag 15 december hebben decanen en contactpersonen uit het MBO het stadskantoor van de gemeente Utrecht bezocht.

Na een hartelijk ontvangst kregen de aanwezigen een rondleiding door het gebouw, waarbij veel over het gebouw en de werkplekkenstructuur verteld werd. De rondleiding eindigde op de 21ste verdieping, in de wolkenkamer, waar een HR-adviseur vertelde over de gemeente Utrecht als werkgever en het aanbod van stageplaatsen.

Vervolgens gingen de aanwezigen uiteen in drie groepen om verschillende generaties werknemers te ontmoeten. De eerste groep zijn in gesprek gegaan met een werknemer, die de transitie leidt naar digitalisering. Decanen hebben een management assistente ontmoet, die na haar afstudeerstage werkzaam is gebleven bij de gemeente Utrecht. Aan de derde groep vertelden een aantal MBO-studenten over de aansluiting tussen hun opleiding en de stagewerkzaamheden.

Uit de gesprekken kwam naar voren dat het aantal stage- en werkplekken voor kwetsbare jongeren bij de gemeente lijkt af te nemen. Dat is voor wat betreft de scholen een thema om over door te praten. Eén van de scholen heeft de gemeente al uitgenodigd om op school te komen praten.
Ook zullen wij in het volgende bedrijvenbezoek meer aandacht aan dit onderwerp besteden.

Wij danken de gemeente Utrecht voor deze interessante middag!