Bijeenkomsten binnenkort

Bedrijvenbezoek 18 januari

18-01-2018 - VO-MBO

Bijeenkomsten afgerond

Tweede Overstaptafel

15-06-2017 - VO-MBO

Eerste Overstaptafel

18-04-2017 - VO-MBO

Netwerk LOB

30-03-2017 - VO-MBO

LOB netwerkbijeenkomst 15 maart

15-03-2017 - VO-MBO

Netwerk LOB

17-11-2016 - VO-MBO

Netwerk LOB

Mededelingen
-       Op dinsdag 11 april vindt vanaf 15.30 uur een bijeenkomst plaats op het Stadskantoor, waarbij leerlingen (zonder aanmelding voor een vervolgopleiding) kunnen speeddaten met MBO-studenten.
-       Op donderdag 13 april vindt vanaf 14.00 uur het bedrijvenbezoek aan de Jaarbeurs Utrecht plaats.
-       Op dinsdag 18 april vindt de eerste Overstaptafel plaats op het Cals College IJsselstein. Het rooster ontvang je woensdag 12 april.

Annette Diender over ouderbetrokkenheid bij LOB

Annette werkt als zelfstandig adviseur met scholen, besturen en gemeenten aan het verbeteren van het contact tussen onderwijs en ouders. Binnen het promotieonderzoek ‘Ouderbetrokkenheid bij LOB’ ontwikkelt en begeleidt zij vanuit de rol van procesbegeleider de leer- en creëer kringbijeenkomsten. Haar presentatie kun je hier vinden.

Enkele tips die genoemd zijn:
-       Het boek: ‘Samen werken aan schoolsucces’.
-       Gebruik loopbaan als rode draad.
-       Plan kennismakingsgesprekken aan het begin van het jaar. Je begint positief en de drempel is lager om contact op te nemen.
-       Activiteit ‘het LOB-diner’ voor een interactieve ouderavond, waarbij een spel ingezet is om in te gaan op beroepen, kwaliteiten en drijfveren. Na het spel gaan ouders en leerlingen aan tafel voor het diner, terwijl doorgepraat wordt over wat de opdrachten hebben losgemaakt.
-       Thuisopdracht: drie kwaliteiten noteren met voorbeelden.
-       Ouderpresentatie: leerlingen vertellen wat ze de afgelopen tijd geleerd hebben. Ouders kregen een vragenwijzer ter ondersteuning.
-       Opdracht: loopbaangesprek met iemand die jou goed kent.
-       Interview met een beroepsbeoefenaar.
-       Interview over keuzeproces van ouders.
-       www.hr.nl/gereedschapskist