Loopbaanbegeleiding

Om een optimale schoolloopbaan voor alle leerlingen in regio Utrecht te realiseren, wordt gewerkt aan een samenhangende aanpak in de organisatie en coördinatie rond de overstap van leerlingen. Bij de overstap van V(S)O naar het MBO zijn veel actoren betrokken en vinden talrijke maatregelen binnen en buiten de school plaats. De samenhang met aanpalende beleidsterreinen wordt in de beleidsgroep van het samenwerkingsverband vormgegeven. Hierbij worden de ervaringen vanuit Projectteam de Overstap en de kerngroep RMC benut.

Voor het verwezenlijken van een succesvolle overstap, wordt uitgegaan van actief LOB beleid, met ondersteuning van een loopbaanbegeleider, op alle scholen van het samenwerkingsverband. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de werkwijze en de begeleiding leerlingen. Om aansluiting te zoeken en input op te halen uit de praktijk organiseert het samenwerkingsverband een netwerk voor loopbaanbegeleiders.

Voor het schooljaar 2014-2015 konden alle scholen van het samenwerkingsverband extra gelden aanvragen ten behoeve van hun LOB-beleid. Op 28 mei 2015 presenteerde de scholen aan elkaar hun aanvullende LOB activiteiten. Tijdens de presentatie deelde de scholen tips en trucs met elkaar. Van deze inspirerende middag is een filmpje gemaakt.

Bedrijven

Om leerlingen goed te kunnen begeleiden in het kiezen van de juiste vervolgopleiding, hebben docenten en loopbaanbegeleiders ondersteuning uit het bedrijfsleven nodig. Sinds schooljaar 2012-2013 werkt het SWV Sterk VO samen met JINC om jongeren een goede startpositie op de arbeidsmarkt te geven. In de projecten van JINC maken jongeren kennis met de arbeidsmarkt door beroepsoriëntatie op de werkvloer en leren ze (sociale) vaardigheden om te kunnen slagen in een werkomgeving. Het doel is voortijdig schoolverlaten te voorkomen en de inzetbaarheid van jongeren op de arbeidsmarkt vergroten.