De Overstap

Binnen de RMC regio Utrecht wordt gewerkt aan het verbeteren van de overstap van VO naar MBO. Deze overstap is een risicovol moment in de schoolloopbaan van jongeren, waarbij een deel van de jongeren niet goed doorstroomt naar een vervolgopleiding.

RMC Regio Utrecht, VO-scholen en MBO-instellingen zetten zich daarom gezamenlijk in om leerlingen bij het maken van deze overstap in beeld te hebben. In het project “De Overstap” worden jongeren gestimuleerd om zich voor 1 april aan te melden bij een vervolgopleiding. Daarnaast dient elke jongeren een ingevuld digitaal doorstroom dossier te hebben op het moment van aanmelden, zodat zeker is dat het MBO in het bezit is van de gewenste informatie over een leerling. Leerlingen die extra zorg behoeven worden middels een warme overdracht overgedragen door het VO aan het MBO om de kans van slagen te vergroten. De aanmelding, warme overdracht en het Digitaal Doorstroom Dossier zijn met elkaar verbonden binnen de module Aanmelding in Beeld en het DDD. Voor jongeren die niet met reguliere ondersteuning of op eigen kracht de overstap kunnen maken, wordt de hulp ingeschakeld van een overstapcoach. Dit met als doel alle jongeren succesvol te laten doorstromen naar passende onderwijsplek. Voor meer informatie over dit project klik hier.

Het project De Overstap is onderdeel van de regionale SchoolWerkt-agenda. In deze agenda zijn de kaders en de visie van de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten weergegeven. Hierbij ligt de focus op het optimaliseren van verzuimbeleid, loopbaanoriëntatie, een beter sluitend ondersteunings- en zorgaanbod en het creëren van meer stageplekken en leerwerkbanen. Zo worden jongeren nog beter voorbereid op de toekomst. Als u op de hoogte wilt blijven van ontwikkelingen rond het project De Overstap, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van School Werkt door een e-mail te sturen naar: rmcregio@utrecht.nl.

De jaarkalender vindt u onder agenda. Daarnaast zijn enkele relevante documenten te vinden op deze website onder Basisdocumenten en Procedures.