De Overstap

Binnen de RMC regio Utrecht wordt gewerkt aan het verbeteren van de overstap van VO naar MBO. Deze overstap is een risicomoment in de schoolloopbaan van jongeren, waarbij een deel van de jongeren niet goed doorstroomt naar een vervolgopleiding.

Sinds 2010 zijn de RMC regio Utrecht, het voormalig Platform Midden Nederland, VO-scholen en MBO instellingen gestart met het project 'Aanmelding in Beeld’. Dit project stimuleert jongeren om zich voor 1 april aan te melden bij een vervolgopleiding, zodat eerder zichtbaar wordt waar belemmeringen in de overstap opspelen. Parallel aan dit project liepen ook de projecten ‘Warme Overdracht’ en ‘Digitaal Doorstroom Dossier’. Het eerste heeft betrekking op het bieden van een mondelinge overdracht tussen VO en MBO in het geval van een leerlingen die extra ondersteuning nodig heeft in het onderwijs om zo de kans van slagen te vergroten. Het tweede project streeft ernaar alle leerlingen in deze regio in het bezit te laten zijn van een ingevuld digitaal doorstroom dossier op het moment van overstappen, zodat zeker is dat het MBO in het bezit is van de gewenste informatie over een leerling.

Eind 2012 zijn de eerder genoemde projecten geïntegreerd in één project: De Overstap. In dit project wordt gewerkt aan het verbeteren van Aanmelding in Beeld, de Warme Overdracht, het Digitaal Doorstroom Dossier en de onderliggende applicatie Intergrip. In de tweede helft van schooljaar 2012-2013 zijn alle VSO en PrO scholen aangesloten. De begeleiding voor de V(S)O scholen is belegd bij de samenwerkingsverbanden VO.

Voor meer informatie over het project ‘De Overstap’, zie de website van School Werkt. Met de SchoolWerkt-agenda 2015-2019 zijn de kaders en de visie van de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten weergegeven. We focussen de komende jaren onder meer op het optimaliseren van het verzuimbeleid, loopbaanoriëntatie, een beter sluitend ondersteunings- en zorgaanbod en het creëren van meer stageplekken en leerwerkbanen. In april worden de plannen voor komend jaar gepresenteerd, bekijk ook het filmpje over de SchoolWerkt-agenda.

Als u op de hoogte wilt blijven van ontwikkelingen rond het project De Overstap, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van School Werkt door een e-mail te sturen naar: rmcregio@utrecht.nl.

De jaarkalender vindt u onder agenda. Daarnaast zijn enkele relevante documenten te vinden op deze website onder Basisdocumenten en Procedures.