VOMBO – netwerk LOB

Er wordt binnen dit samenwerkingsverband op alle scholen gewerkt aan het verbeteren van de werkwijze en de begeleiding van leerlingen. Om aansluiting te zoeken en input op te halen uit de praktijk organiseert het samenwerkingsverband een netwerk voor loopbaanbegeleiders en een werkgroep rond de overstap VO-MBO en VSV. Tijdens bijeenkomsten wordt input voor De Overstap opgehaald en worden ontwikkelingen en gemaakte afspraken op het gebied VO-MBO uitgezet.

Ook wordt jaarlijks een bedrijvenbezoek georganiseerd, waarbij decanen kennismaken met verschillende beroepen en opleidingen. Zij krijgen de gelegenheid om te bespreken welke vaardigheden leerlingen moeten meekrijgen en wat dit betekent voor de vooropleiding. Daarnaast krijgen de bedrijven een beter beeld van de verschillende uitstroomprofielen en is er ruimte om te bespreken welke stagemogelijkheden zij kunnen bieden. Bekijk hier een sfeerverslag van een bedrijvenbezoek aan de Jacobs Douwe Egberts fabriek.

De data van de netwerkbijeenkomsten zijn te vinden in de agenda.