JINC

Reeds vanaf schooljaar 2012/2013 doen alle Utrechtse scholen met een vmbo mee aan de projecten Sollicitatietraining, Bliksemstage, Carrière Coach en/of Ondernemen doe je zo! van JINC. Uit de evaluaties met de scholen blijkt dat de projecten een waardevolle aanvulling/invulling vinden van/op het LOB beleid. Sollicitatietraining wordt met name positief beoordeeld omdat een rollenspel oefenen met een vreemde voor leerlingen spannender en ‘echter’ is dan met hun eigen docent. De belangrijkste reden voor scholen om mee te doen met Bliksemstage is omdat ze het belangrijk vinden om leerlingen al op vroege leeftijd kennis te laten maken met het bedrijfsleven, zodat ze goed voorbereid zijn voor het maken van hun sectorkeuze. Carrière Coach wordt door scholen als waardevol ervaren omdat het leerlingen helpt bij het ontdekken van hun talenten, en hoe zij dit vertalen naar de (inschrijving voor) een vervolgopleiding. Het doel van de projecten: minder kans op schooluitval en betere kansen op werk. Inmiddels zijn de projecten opgenomen in de LOB Matrix van de vmbo-, vso en pro-scholen.

Lees hier meer over de overeenkomst tussen JINC en Sterk VO.