Overstaptafel

Alle betrokkenen bij het overstapproces hebben er baat bij om risicoleerlingen zo vroeg mogelijk te identificeren en op weg te helpen naar de vervolgopleiding. Daarom is besloten ieder overstapjaar, in april en juni, twee regionale Overstaptafels te organiseren. Tijdens de Overstaptafels verkennen VO, MBO en leerplicht gezamenlijk de mogelijkheden voor deze risicoleerlingen om hen in september te laten starten bij een passende vervolgopleiding. De Overstapcoaches zijn aanwezig, zodat leerlingen direct warm overgedragen konden worden. Ook de jobhunter BBL is, indien mogelijk, aanwezig, zodat de leerling direct aangemeld kan worden. Na ontvangst van het Curriculum Vitae zal de jobhunter proberen de jongere te matchen met een leerwerkplek.

Hier vindt u een toelichting over het ontstaan, doel en de werkwijze van de Overstaptafels.