Procedures

Procedures

Hiernaast vindt u een aantal procedures die meer informatie geven over de overstap van het Voortgezet Onderwijs (VO) naar het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) en die behulpzaam kunnen zijn bij de invulling daarvan.