Procedures

Overstap VO-MBO

Het digitale systeem Intergrip ondersteunt het onderwijs in het overdragen van leerlingen van het VO naar het MBO. Hieronder vindt u de gebruikshandleidingen voor het VO.

Handleiding Aanmelding in Beeld
Deze handleiding geeft een algemene uitleg over het systeem Aanmelding in Beeld en hoe het gebruikt dient te worden door gebruikers in het VO.

Handleiding DDD
De handleiding van het Digitaal Doorstroomdossier, een onderdeel van Intergip, is opgesteld voor het VMBO om de gebruiker te ondersteunen en het proces inzichtelijk te maken.
RMC-regio Rijnmond heeft een informatief filmpje gemaakt over het DDD. Bekijk deze hier.

Richtlijnen Warme Overdracht
Deze richtlijnen verschaffen zowel het VO als het MBO informatie en handvatten over hoe om te gaan met de Warme Overdracht van overstappende leerlingen.

Formulier Ondersteuningsbehoefte bij Warme Overdracht
Gebruik dit formulier bij de Warme Overdracht voor het doorgeven van de ondersteuningsbehoefte van leerlingen die de overstap maken van het VO naar het MBO.